Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Άρτεμις;
Τι στοιχεία έχει η Άρτεμις για το άτομο μου και από που τα αντλεί;
Γιατί δεν με χρηματοδοτεί η τράπεζα;
Γιατί δεν με ενημέρωσε η Άρτεμις για τα στοιχεία που διατηρούνται στο Αρχείο της και με αφορούν; 
Πως μπορώ να πάρω αναφορά για τα Δεδομένα που διατηρεί η Άρτεμις για μένα;
Τι χρειάζεται να έχω όταν απευθυνθώ στην Άρτεμις;
Ποια είναι η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού (ΓΕΚ);
Ποια είναι τα δικαιώματα μου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένω (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός); 
Πως μπορούν να διορθωθούν τα Δεδομένα που είναι καταχωρημένα για το άτομο μου;
Είμαι εγγυητής σε δάνειο. Υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθώ στο Αρχείο Δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;
 Θα χρεωθώ κάποιο ποσό αν απευθυνθώ στην Άρτεμις για παροχή πληροφοριών;
Ποιοι είναι ενήμεροι για τα Δεδομένα που με αφορούν;
Τι όφελος αποκομίζω από τη λειτουργία του Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Άρτεμις;
Ποιούς στόχους εξυπηρετεί η λειτουργία της εταιρείας Άρτεμις;
Ποιά είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Άρτεμις;

Που αποθηκεύονται και αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα;

Πως μπορώ να αιτηθώ τον περιορισμό επεξεργασίας των Δεδομένων μου;