Χρήσιμες συμβουλές

  • Ο δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις πραγματικές οικονομικές σας δυνατότητες.
  • Φροντίστε οι δανειακές σας υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις οικονομικές σας δυνατότητες.
  • Αποπληρώνετε με συνέπεια τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. 
  • Να θυμάστε πάντα ότι κάθε καθυστερημένη δόση δανείου οδηγεί σε οικονομικές επιβαρύνσεις
  • Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού αναλάβετε ως εγγυητής. 
  • Σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής, επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Τράπεζά σας.