Η Εταιρεία

Ως το μόνο αναγνωρισμένο Credit Bureau στην Κύπρο από την Παγκόσμια Τράπεζα και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Γραφείων Πίστης (ACCIS), διαδραματίζουμε βασικό ρόλο στην εξυγίανση, ενίσχυση και ευημερία της Κυπριακής οικονομίας.

Η Artemis Credit Bureau ιδρύθηκε το 2008, ως θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Συμμέτοχους στο σημαντικό έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελούμε, έχουμε σήμερα το σύνολο των τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, καλύπτοντας μέσω των δεδομένων τους στο Αρχείο της Artemis Credit Bureau το 100% της αγοράς.


Η Διοίκηση

Ο Διοικητικός Σύμβουλος της Artemis Credit Bureau είναι ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας είναι ο κ. Γιάννης Τομασίδης.


Τι κάνουμε

Δίνουμε νόημα στην πληροφορία, ανοίγουμε ορίζοντες

Με έναν δυναμικό συνδυασμό ψηφιακής συλλογής δεδομένων, τεχνολογίας και ανάλυσης-επεξεργασίας στοιχείων, αναπτύσσουμε συνεχώς αξιόπιστα συστήματα πληροφοριών σε σχέση με την οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών και επιχειρήσεων, με στόχο την προστασία της εμπορικής πίστης, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς.

Πελάτες

Δυναμική δράση για έναν πιο ασφαλή και επιτυχημένο Χρηματοπιστωτικό κλάδο

Ως το μοναδικό Credit Bureau στην Κύπρο, συμβάλλουμε με ουσιαστικό τρόπο στην καλύτερη λειτουργία και εξέλιξη του Χρηματοπιστωτικού κλάδου, παρέχοντας σε τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα των υφιστάμενων ή μελλοντικών πελατών τους.

Με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα μας τους βοηθούμε να παίρνουν, σε κάθε περίσταση, πιο αποτελεσματικές και στοιχειοθετημένες αποφάσεις, πετυχαίνοντας τους στόχους τους.

Καταναλωτές

Βοηθώντας τον κόσμο να πάει μπροστά

Με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη και στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δίνουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές – ιδιώτες ή επιχειρήσεις – να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην οικονομική τους συμπεριφορά.

Με αυτό τον τρόπο, τους βοηθούμε να έχουν έλεγχο της οικονομικής τους εικόνας, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις και να παίρνουν με σύνεση σημαντικές αποφάσεις , περιφρουρώντας την αξιοπιστία τους στην αγορά και κτίζοντας μια ευημερούσα οικονομική πορεία.

Πώς λειτουργούμε

Γνωρίζοντας τη μεγάλη δύναμη που έχει η αξιόπιστη πληροφόρηση στη λήψη καθοριστικών αποφάσεων από τους πελάτες μας και τους καταλανωτές, επιδιώκουμε τα υψηλότερα λειτουργικά πρότυπα, ώστε να παρέχουμε ακριβή και ποιοτικά δεδομένα και να διασφαλίζουμε την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε.

Η αξιόπιστη πληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει ζωές. Βοηθώντας ανθρώπους και οργανισμούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα τους, βάζουμε συνεχώς ένα λιθαράκι στο κτίσιμο του μέλλοντός τους.


Ζούμε σε έναν κόσμο δεδομένων. Ο δικός μας ρόλος είναι να μετατρέπουμε αυτά τα δεδομένα σε κάτι χρήσιμο και ουσιαστικό

Μαζί με Εσάς και πάντα για Εσάς

Είμαστε πάντα έτοιμοι ως ομάδα να σας ακούσουμε, να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να συνεργαστούμε μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, η ακεραιότητα και η διαφάνεια είναι τα θεμέλια που στηρίζουν γερά το δικό μας οικοδόμημα.

Εμπνέουμε εμπιστοσύνη, άρα υπάρχουμε

Η πίστη σας στις αξίες μας και στην ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, ώστε να μπορείτε να στηρίζεστε στη βοήθειά μας, μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε την αποστολή μας. Μόνη μας μέριμνα είναι να συνεχίζουμε να κτίζουμε μαζί σας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επενδύοντας στην αξιοπιστία των δεδομένων μας, στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των λειτουργιών μας, στην πλήρη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, και στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε κάθε μας συναλλαγή.

Δουλεύουμε για το αύριο, στοχεύοντας στην κορυφή

Ως μια ομάδα, σχεδιάζουμε το αύριο και στοχεύουμε μόνο στην κορυφή. Όραμά μας, να διευρύνουμε συνεχώς τις εργασίες μας και να παραμένουμε πάντα η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης πιστωτικών δεδομένων, στηρίζοντας τους πελάτες μας και τους καταναλωτές, με κοινό στόχο μια συνεχώς ακμαία και ευημερούσα Κυπριακή οικονομία.

Οι αρχές μας

Στην Artemis Credit Bureau, οδηγός μας είναι πάντα οι Αρχές μας

Πλήρης διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας των αρχείων των δεδομένων μας και ακριβής εφαρμογή τους.

Απόλυτη διασφάλιση του αδιάβλητου των αρχείων δεδομένων μας. Η πρόσβαση στα αρχεία ελέγχεται αυστηρώς με μηχανισμούς ασφαλείας.

Σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου. Παροχή προς τους πολίτες κάθε πληροφορίας σχετικά με δεδομένα που τους αφορούν και τηρούνται στα αρχεία δεδομένων μας.

Εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των προνοιών των νομοθεσιών για προσωπικά δεδομένα.

Καθαρά επικουρικός ρόλος των δεδομένων του Αρχείου μας. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε εκτίμηση, κρίση ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων αυτών. Η αξιολόγηση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από τον αποδέκτη τους.

Πιστοποιήσεις

Προς όφελος των πελατών της και των καταναλωτών, και με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών της, η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο ISO 9001 μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Παράλληλα, η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο ISO 27001 μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ασφάλεια των πληροφοριών της Εταιρείας αλλά και των δεδομένων στο Αρχείο της.

Επιπροσθέτως, για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας των λειτουργιών της, η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο ISO 22301 μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διαχείρισης

Στην Artemis Credit Bureau Ltd, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στην εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, έχουμε εφαρμόσει ένα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS), που περιλαμβάνει τις αρχές και τις απαιτήσεις πολλαπλών Προτύπων ISO, συμπεριλαμβανομένου του ISO 9001 για τη Διαχείριση της Ποιότητας, του ISO 27001 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών και του ISO 22301 για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το IMS αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην αριστεία, τη διαχείριση των κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις πτυχές των λειτουργιών της Εταιρείας μας. Ενσωματώνοντας αυτά τα Πρότυπα στο σύστημα διαχείρισής μας, διασφαλίζουμε μια ολιστική προσέγγιση για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας, ιδιωτών και επιχειρήσεων, προστατεύουμε τις πληροφορίες τους και διατηρούμε αδιάλειπτα την παροχή υπηρεσιών.


Βασικά στοιχεία του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης αποτελούν:

Εστίαση στους Πελάτες και Διαχείριση της Ποιότητας:

Τοποθετούμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο των λειτουργιών μας, στοχεύοντας στο να ανταποκριθούμε και να υπερβούμε τις προσδοκίες τους. Ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 9001 για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριών:

Τηρούμε τις Αρχές του Προτύπου ISO 27001 για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων μας. Εφαρμόζοντας ανθεκτικά μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιώντας αξιολογήσεις κινδύνου και διασφαλίζοντας την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, προστατεύουμε τους πληροφοριακούς πόρους μας και διατηρούμε την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών μας.

Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας:

Τηρούμε τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22301 για τον σχεδιασμό και την διατήρηση αποτελεσματικών σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας. Μέσω αξιολογήσεων κινδύνου, διαδικασιών αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε τυχόν περιστατικά, σε περιστατικά και πρωτοβουλίες συνεχούς βελτίωσης, στοχεύουμε στο να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση των διαταράξεων στην απρόσκοπτη λειτουργία και να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των λειτουργιών μας.

Προσέγγιση με βάση τον Κίνδυνο:

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση βασιζόμενη στην εκτίμηση κινδύνου σε όλη την Εταιρεία. Μέσω της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρηματική συνέχεια, εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε έγκαιρα δυνητικά προβλήματα για να αποτρέψουμε αρνητικές επιπτώσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Συνεχής Βελτίωση:

Υιοθετούμε μια προσέγγιση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης μέσω της τακτικής παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης των διαδικασιών και της απόδοσής μας. Η ανατροφοδότηση από τους πελάτες, εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει βελτιώσεις, να αυξήσει την αποδοτικότητα και να διατηρήσει τη συμμόρφωση του Οργανισμού με όλα τα ισχύοντα Πρότυπα

Συμμόρφωση και Πιστοποίηση:

Είμαστε αφοσιωμένοι στην τήρηση όλων των σχετικών νομικών, κανονιστικών και συμβατικών απαιτήσεων. Επιδιώκουμε πιστοποίηση από εξωτερικούς φορείς για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τα Πρότυπα ISO 9001, ISO 27001 και ISO 22301, καταδεικνύοντας δείχνοντας την αφοσίωσή μας στην αριστεία και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου.


Στην Artemis Credit Bureau Ltd, το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι η Ποιότητα, η Ασφάλεια των Πληροφοριών και η Επιχειρησιακής Συνέχεια είναι ενσωματωμένες στον οργανισμό μας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία μας καθώς και την παροχή άριστης, έγκυρης και έγκαιρης ποιοτικής πληροφόρησης.