Η Artemis Credit Bureau Ltd κατανοεί ότι η ιδιωτικότητα σας είναι σημαντική για εσάς και ότι ενδιαφέρεστε για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων στο διαδίκτυο. Σεβόμαστε και εκτιμούμε την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε επισκέπτεται αυτή την ιστοσελίδα, www.artemis.com.cy («Ιστοσελίδα μας»). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν μόνο όπως επιτρέπεται από το νόμο.

1. Ορισμοί και Ερμηνεία

Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

«προσωπικά δεδομένα» σημαίνει οποιοδήποτε και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, σημαίνει προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε μέσω της Ιστοσελίδας μας. Αυτός ο ορισμός θα ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που παρέχονται στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 – τον ​​Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και

«Εμείς/Εμάς» σημαίνει Artemis Credit Bureau Ltd.

2. Ποιοι είμαστε

2.1 Η Ιστοσελίδα μας ανήκει στην Artemis Credit Bureau Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ 240932 και έδρα τη Λεωφόρο Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

2.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected]

3. Τι καλύπτει η Πολιτική Προστασίας

Η Πολιτική Προστασίας σας επεξηγεί πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας.

4. Τα δικαιώματα σας

4.1 Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Για το δικαίωμα άσκησης των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην ενότητα 9.

4.1.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

4.1.3 Το δικαίωμα διόρθωσης εάν τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
είναι ανακριβή ή ελλιπή.

4.1.4 Το δικαίωμα στη λήθη – δηλαδή το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε
οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς.

4.1.5 Το δικαίωμα περιορισμού (δηλαδή αποτροπής) της επεξεργασίας των προσωπικών
σας δεδομένων.

4.2 Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο για παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από Εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα 9 και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας εξυπηρετήσουμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της Κύπρου, τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

5.1 Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική για τα Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

5.2 Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου στον οποίο είχατε πρόσβαση πριν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη δημόσια διεύθυνση IP της συσκευής σας.

5.3 Εάν μας στείλετε Email, συλλέγουμε τη διεύθυνση του Email σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέγετε να μας δώσετε.

6. Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα όταν απαιτούμε τη συγκατάθεσή σας για τα προαιρετικά cookies που χρησιμοποιούμε, είτε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Για παράδειγμα, προκειμένου να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των συστημάτων πληροφορικής μας και την επιχειρησιακή μας συνέχεια.

7. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

7.1 Εάν συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν με ασφάλεια, για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο, με βάση του λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας και θα προστατεύουμε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα 8, παρακάτω.

7.2 Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας και λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από το Email σας, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε ως εξής:

7.2.1 Για να απαντήσουμε στο Email σας

7.2.2 Για να απαντήσουμε σε επιπλέον ερωτήματα από εσάς

7.3 Όλα τα email που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν 179 ημέρες μετά τη λήψη του email σας.

7.4 Δεν θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες και είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία και με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν τους έχουμε δώσει οδηγίες να το κάνουν. Δεν θα μοιραστούν τα προσωπικά σας στοιχεία με κανέναν οργανισμό εκτός από Εμάς. Θα τα φυλάξουν με ασφάλεια και θα τα διατηρήσουν για την περίοδο που δίνουμε εντολή.

8. Πως και που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

8.1 Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να τα χρησιμοποιήσουμε όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα 6.

8.2 Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.3 Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για Εμάς και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (ακόμη και αν είναι μόνο η διεύθυνση του email σας).

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστοσελίδα μας ή την συγκεκριμένη Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Email στη διεύθυνση [email protected].

10. Συνδέσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από Εμάς αλλά από άλλα τρίτα μέρη. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τους εν λόγω ιστοσελίδες και συνιστούμε να τους επισκεφτείτε απευθείας για να ενημερωθείτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων τους.

11. Τροποποίηση της Πολιτικής και ενημέρωση

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, σας παροτρύνουμε όπως ελέγχετε τακτικά την Ιστοσελίδα μας.