Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Artemis Credit Bureau Ltd

Αυτή η Δήλωση παρέχει πληροφορίες για το πως η Artemis Credit Bureau Ltd, ως Credit Bureau, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα στα Λοιπά Αρχεία Δεδομένων (πέραν, δηλαδή, του Κυρίου Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς) για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενες Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, ως καθορίζεται πιο κάτω. Η Πολιτική καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
 2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα
 3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα λαμβάνουμε
 4. Ποια είναι η νομική μας βάση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων;
 5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
 6. Που αποθηκεύονται και σε ποιους αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα
 7. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
 8. Κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή στον καταρτισμό του προφίλ σας.
 9. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 10. Σε ποιον μπορείτε να παραπονεθείτε εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

1.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε η Artemis Credit Bureau Ltd, εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ 240932 και έδρα τη Λεωφόρο Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της παρούσας Δήλωσης, με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ταχυδρομικώς: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: 22 454777

2.ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στα Λοιπά Αρχεία Δεδομένων, ως Credit Bureau. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για αυτούς τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 3 παρακάτω.

Η Artemis Credit Bureau χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενες τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Συγκεκριμένα, η Artemis Credit Bureau, στα πλαίσια παροχής αυτών των υποστηρικτικών υπηρεσιών, τηρεί τα εξής Αρχεία δεδομένων (“Λοιπά Αρχεία Δεδομένων”):

 1. Δεδομένα Εκδοτών ακάλυπτων επιταγών και Πτωχευσάντων.
 2. Λίστα καταχωρήσεων που σχετίζονται με Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων οι οποίες περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 • Σκοπός Αρχείου Δεδομένων Εκδοτών ακάλυπτων επιταγών και Πτωχευσάντων

Ο σκοπός της του Αρχείου είναι η παρακολούθηση και αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, η διαφύλαξη της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των επιχειρηματικών σχέσεων. Ο σκοπός αυτός συμπίπτει τόσο με τον σκοπό και την ανάγκη του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών που υπονομεύει τον ρόλο των επιταγών ως αξιόπιστου μέσου πληρωμής και αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και εμπόρων με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία, όσο και με το σκοπό ύπαρξης του αρχείου πτωχευσάντων (“Μητρώο Πτωχεύσεων”), το οποίο είναι δημόσια προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας (http://ir.drcor.mcit.gov.cy/home/searchperson).

Η σχετική υποστηρικτική υπηρεσία της Artemis Credit Bureau προσφέρεται αποκλειστικά στις Τράπεζες.

 • Σκοπός Αρχείου Λίστας καταχωρήσεων που σχετίζονται με Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων οι οποίες περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Το εν λόγω Αρχείο στοχεύει στην διασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης αναφορικά με τις Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, οι Αποδέκτες της εν λόγω υποστηρικτικής υπηρεσίας λαμβάνουν Λίστα Καταχωρίσεων πτωχεύσεων με τις καταχωρίσεις της εβδομάδας. Οι πρωτογενείς πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η πληροφόρηση διευκολύνει τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στη διαδικασία παρακολούθηση των πτωχεύσεων για πελάτες τους. Έτσι, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, ικανοποιείται ο σκοπός της παρακολούθησης και αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, η διαφύλαξη της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των επιχειρηματικών σχέσεων.

Η σχετική υποστηρικτική υπηρεσία της Artemis Credit Bureau προσφέρεται και στις Τράπεζες και στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

3.1 Αρχείο Δεδομένων Εκδοτών ακάλυπτων επιταγών και Πτωχευσάντων.

1. Privacy Policy of Support Services.PNG

3.2 Αρχείο Λίστας καταχωρήσεων που σχετίζονται με Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων οι οποίες περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

2. Privacy Policy of Support Services.PNG

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων των Τραπεζών και των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων τα οποία ταυτίζονται με τους σκοπούς των Αρχείων, ως αναλύθηκαν ανωτέρω.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 • Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων που λειτουργούν στην Κύπρο, ανάλογα με την Υποστηρικτική υπηρεσία.

 • Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφορικής

Χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για να εκτελούμε εργασίες επεξεργασίας δεδομένων.

 • Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα 9 παρακάτω.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η βάση δεδομένων μας βρίσκεται στη Κύπρο και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε δεδομένα εκτός Κύπρου.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Αρχείο Δεδομένων Εκδοτών ακάλυπτων επιταγών και Πτωχευσάντων.

 • Δεδομένα τα οποία παραλαμβάνονται από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ)

Τα δεδομένα για τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών διαγράφονται από την βάση δεδομένων της Artemis Credit Bureau σύμφωνα με τους κανονισμούς/ οδηγίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

 • Δεδομένα τα οποία παραλαμβάνονται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας

Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις διατηρούνται στο Αρχείο σύμφωνα με κανονισμούς /οδηγίες του Τμήματος Αφερεγγυότητάς.

 • Αρχειοθετημένα Δεδομένα

Διατηρούμε δεδομένα σε αρχειοθετημένη μορφή για έως και 10 χρόνια για σκοπούς διερεύνησης και για την υπεράσπιση μας για τυχόν νομικές αξιώσεις.

7.2 Αρχείο Λίστας καταχωρήσεων που σχετίζονται με Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων οι οποίες περιλαμβάνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Τα Δεδομένα για Πτωχεύσεις τα οποία αντλούνται από την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διατηρούνται σε μορφή εβδομαδιαίων καταστάσεων (λιστών) καταχωρήσεων για διάστημα 13 μηνών. Δεν υπάρχει ενιαίο, συσσωρευτικό Αρχείο των συγκεκριμένων Δεδομένων.

8. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ή στον καταρτισμό του προφίλ σας.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
 • Δικαίωμα Πρόσβασης

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

 • Δικαίωμα Διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα τα οποία τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 • Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα αυτά τα οποία τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

 • Δικαίωμα φορητότητας

Το δικαίωμα φορητότητας δεν εφαρμόζεται για την βάση δεδομένων των εν λόγω Αρχείων λόγω του ότι η επεξεργασία των δεδομένων δεν βασίζεται στη συγκατάθεση σας ή σε σχετική σύμβαση αλλά στο έννομο συμφέρον.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης των δεδομένων σας τα οποία τηρούμε στη βάση δεδομένων μας, δηλαδή τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Για το δικαίωμα άσκησης των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επισκεφθείτε ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού μας, ως εξής:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ.: +357 22 454777

Φαξ: +357 22 420135

10. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, αλλά εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εξυπηρέτησης μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με:

Ταχυδρομείο: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: +357 22 454777

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected]

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο επίσης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την Artemis Credit Bureau.