Αυτή η Πολιτική παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων σχετικά με φυσικά πρόσωπα που επικοινωνούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau για ερωτήματα, υποβολή αιτήματος ή παραπόνου. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
  2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα
  3. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα λαμβάνουμε
  4. Ποιοι είναι η νομική μας βάση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων;
  5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
  6. Που αποθηκεύονται και σε ποιους αποστέλλονται τα προσωπικά δεδομένα
  7. Πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα
  8. Σε ποιον μπορείτε να παραπονεθείτε εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
  9. Χρήση προσωπικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με εσάς
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε η Artemis Credit Bureau Ltd, εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ 240932 και έδρα τη Λεωφόρο Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της παρούσας Δήλωσης, με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ταχυδρομικώς: Λεωφόρος Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: 22 454777

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτή η ενότητα επεξηγεί τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε για αυτούς τους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 3 παρακάτω.

Χειρισμός του αιτήματος σας
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας.

Τα είδη αιτημάτων που συνήθως διεκπεραιώνουμε περιλαμβάνουν αιτήματα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ή διόρθωσης πληροφοριών των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε στο Αρχείο μας.

Επαλήθευση ταυτότητας
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι είστε εσείς αυτός που λέτε ότι είστε. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άτομα που δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Νομικοί και κανονιστικοί σκοποί
Δύναται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νομικούς και ρυθμιστικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απάντηση σε καταγγελία ή ερωτήματα από εσάς ή από μια Ρυθμιστική Αρχή σχετικά με το πώς χειριστήκαμε το ερώτημα σας ή χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αυτές συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

4. GRTable - Consumer privacy notice.PNG

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εξέταση των ερωτημάτων ή αιτημάτων σας.

Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EU) 2016/679 (GDPR) μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι εάν υποβάλετε ένα αίτημα για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι από νομικής άποψης να χειριστούμε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτή τη βάση για να συμμορφωθούμε με αυτήν την απαίτηση.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν το αίτημά σας σχετίζεται με δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί από μια τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, θα πρέπει συχνά να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτές τις τράπεζες ή εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η σωστή διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Για παράδειγμα, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια μιας πληροφορίας στο Credit Report, θα επικοινωνήσουμε με την τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων , η οποία μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες, για να ελέγξουμε εάν αυτή είναι ορθή.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται αποκλειστικά στην Κύπρο.

7. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα χειριζόμαστε το αίτημά σας και για επιπλέον περίοδο έως πέντε (5) ετών από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε την διεκπεραίωση του. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την πρόσθετη χρονική περίοδο σε περίπτωση που εσείς ή Ρυθμιστική Αρχή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του αιτήματος σας και για να αποδείξουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει το αίτημά σας με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

8. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, αλλά εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ούτως ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το παράπονο σας. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομικά: Λεωφ. Στροβόλου 77, Γραφείο 501, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: 22 454777

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην κυπριακή εποπτική αρχή, το Γραφείο της Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή καταρτισμού προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.