Η Artemis Credit Bureau εστιάζει στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και μετατρέπει το τεράστιο τοπίο της πληροφορίας σε πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των πελατών της, στοχεύοντας συνεχώς στην εξέλιξη και ανάπτυξή σας.

Πελάτες μας και συμμέτοχοι στο έργο μας

Πελάτης αλλά και συμμέτοχός μας στο σημαντικό έργο κοινής ωφελείας που επιτελούμε ως το μοναδικό Credit Bureau στην Κύπρο, μπορεί να είναι, στην παρούσα φάση, κάθε τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που εμπίπτει στις πρόνοιες της «Περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων» Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του 2015.


Μεταμορφώνουμε την πληροφορία σε σύμμαχό σας

Ο κόσμος μας αποτελεί ένα τεράστιο τοπίο ακατέργαστων δεδομένων και πληροφοριών. Ο ρόλος μας είναι να συλλέγουμε το πρωτογενές αυτό υλικό των δεδομένων και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας να το επεξεργαζόμαστε και να το μετατρέπουμε σε κάτι ουσιαστικό και ιδιαίτερα χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων σας.


Συμβάλλοντας στη λήψη των αποφάσεών σας

Με την παροχή του Credit Report για ιδιώτες και επιχειρήσεις, σας βοηθούμε να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πιστοληπτική ικανότητα πελατών ή υποψήφιων πελατών σας, ώστε να λειτουργείτε σε κάθε περίπτωση με ακριβή στοιχεία και μεγαλύτερη σιγουριά, παίρνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις.


Η πολλαπλή χρησιμότητα του Credit Report

Έχοντας στα χέρια σας την πιστωτική εικόνα κάθε ιδιώτη ή επιχειρηματικού πελάτη, είστε σε θέση να περιορίζετε τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνετε, ταυτόχρονα όμως σας παρέχεται η ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα τις συνήθειες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των πελατών σας. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορείτε να ανταποκρίνεστε πιο αποτελεσματικά στα αιτήματά τους, κτίζοντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης, και παράλληλα να εντοπίζετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εμπιστευτείτε μας

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Διαδικασία Ένταξης του οργανισμού σας στην Artemis Credit Bureau